Blackbirdan online journal of literature and the artsSpring 2011 v10n1
poetryfictionnonfictiongalleryfeaturesbrowse
TOMAS TRANSTRÖMER
translations by Patty Crane
   
Sorrow Gondola Sorgegondolen
April and Silence April Och Tystnad audio
Insecurity’s Kingdom Osäkerhetens Rike
Nightbook Page Nattboksblad
Sorrow Gondola No. 2 Sorgegondolen nr 2 audio
Landscape with Suns Landsak Med Solar
November in the Former GDR November I Forna DDR
From July ’90 Från Juli 90
The Cuckoo Göken
Three Stanzas Tre Strofer
Like Being a Child Som Att Vara Barn
Two Cities Två Städer audio
The Light Streams In Ljuset Strömmar In
Night Travel Nattlig Resa
Haiku Poems Haikudikter
From the Island, 1860 Från Ön 1860
Silence Tystnad
Midwinter Midvinter
A Sketch from 1844 En Skiss Från 1844

   Sorrow Gondola (Sorgengondolen) Introduction & Suite Contents
   Sorrow Gondola Table of Contents

return to top