Blackbirdan online journal of literature and the artsSpring 2011 v10n1
poetryfictionnonfictiongalleryfeaturesbrowse
TOMAS TRANSTRÖMER

Från Ön 1860

I
En dag när hon sköljde tvätt från bryggan
steg fjärdens köld upp genom armarna
och i livet.

Tårarna frös till glasögon.
Ön lyfte sig själv i gräset
och strömmingsfanan vajade i djupet.

II
Och koppornas svärm hann upp honom
slog ner på hans ansikte.
Han ligger och stirrar i taket.

Hur det roddes uppför tystnaden.
Nuets evigt rinnande fläck
nuets evigt blödande punkt.


   Sorrow Gondola (Sorgegondolen) Introduction & Suite Contents
   Sorrow Gondola Table of Contents

return to top